Care to Translate

Care to Translate, tidigare Språk i vården, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet och är  idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård. Målet är att göra vården mer jämlik.

Vår historia

Care to Translate, tidigare Språk i vården, har gått från att vara ett studentprojekt till att nu vara ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk hälso- och sjukvård.

Hösten 2015 gick fyra läkarstudenter på Karolinska Institutet ihop och bildade Språk i vården. Språk i vården anordnade utbildningskvällar för vårdstudenter där man lärde sig att bemöta patienter från olika kulturer. Projektet gick under namnet Språkkvällar och anordnades i språken arabiska, persiska och somaliska. Deltagarna fick lära sig om historia, språk och kultur. Med sig fick alla en lista med 40 fraser översatta till det aktuella språket som var anpassade för att använda i kliniken.

Språkkvällarna var mycket uppskattade men nådde ut till en begränsad grupp studenter. Läkarstudenterna ville att konceptet skulle nå ut till fler och började därför utveckla en app. Den skulle kunna spridas på flera universitet i Sverige och dessutom skulle det vara enklare för studenterna att ha alla fraser samlade på ett ställe.

Care to Translate App med telefon

Beta-appen

Utvecklingen av betaversionen började under hösten 2016. Sveriges Läkarförbund Student hjälpte till ekonomiskt med utvecklingslicenser och kostnaden för plattform. 40 medicinska fraser översattes till fem olika språk och spelades sedan in och klipptes.

 

Appen släpptes på Facebook genom en kort video. Målet var att betaversionen skulle nå 1000 nedladdningar till sommaren. Första versionen släpptes i februari 2017. På två dygn hade den laddats ned över 1500 gånger.

Mängder med mejl och kommentarer från vårdpersonal strömmade in. Alla  önskade fler språk och fraser. Behovet och efterfrågan var enormt.

Pilot-appen

Pilot-appen släpptes den 9e november 2017 och under ett års tid spreds den ryktesvägen till över 22 000 användare.  Mer än en halv miljon översättningar gjordes i appen under denna tid.

 

Appen utvecklades på ideell basis i ett samarbete mellan Bitio Development & Consulting AB, Ebba Sääf, Hani Jazzar, SLF Student och Språk i vården. Det slutliga innehållet i appen var 140 fraser översätta till 13 olika språk.

Språk i vården blir Care to Translate

På drygt två år hade projektet Språk i vården utvecklats enormt och dess produkt blivit ett av de mest använda översättningsverktygen i vården i Sverige.

 

Problemet som Språk i vården adresserade var dock inte ett problem som var nära på att lösas eller som var begränsat till Sveriges gräns. Det drabbade och drabbar människor över hela världen. För att på allvar kunna arbeta på en lösning behövde Språk i vården växa och utvecklas snabbt. Därför togs beslutet att bilda ett bolag.

 

Språk i vården AB bildades den 27e februari 2018 av Linus Kullänger och Martin Schalling. Sedan dess har teamet växt snabbt. Språk i vården AB har blivit Care to Translate AB. Bolaget har fått innovationsstöd från Vinnova och blivit antagna till det välrenommerade Sting Accelerate.

Stäng meny