ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

Stärker patientsäkerheten

Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to Translate fungerar som ett komplement till tolkar. Verktyget finns till hands när något behöver kommuniceras snabbt och kan användas innan, under eller efter tolksamtalet.

Skyddar patientintegriteten

Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader

Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS

Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik

Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren.

Felbehandling

Feldiagnostiken riskerar att leda till felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer

Förutom felbehandling kan också brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse

Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinäggningar

Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning än snittpatienten. Det är 50% högre risk att dessa patienter läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader

Feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, förlängs sjukhusvistelse och ökade återinläggningar ökar alla kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

Care to Translate i media

METRO logo

App ska agera vårdtolk

Läkartidningen logo

Medicinsk studentprojekt spränger språkbarriären

Dagens medicin logo

Tolkbrist fick läkarstudenter att skapa en språkapp

Vi är stolta över att presentera våra partners

CTT CLINIC

Använd Care to Translate på din avdelning

Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT

Arbetar ni ideellt?

Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS

Målet är att göra vården mer jämlik

Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

IFMSA-Sverige

Spräng kulturella barriärer

Var med och dela vår resa

 • NEW RELEASE 2.0⁣⠀
⁣⠀
Care to Translate has developed a digital medical translation tool with correct medical terms for healthcare providers. 
It is easy to use, just download the free app on AppStore or GooglePlay (link in bio) and get started right away! ⁣⠀
⁣⠀
#caretotranslate #digitaltranslator #medical #healthcareapp #doctorapp #caregiverapp #nurseapp #communicatebetter #communication #easytouse #newapp #2.0 #apprelease #update #scrubs #sthlmtech
 • ELDERLY CARE "Ioquacious AI will provide companionship for the roughly 40% of elderly people who say they regularly experience loneliness. If this vision comes to pass, it’d be no less than transformative from a wellness perspective — loneliness has been found to increase the likelihood of mortality by 26%, and lonely people have a 64% increased chance of developing clinical dementia." Source: Venture Beat -------------------------
#caretotranslate #languagematters #elederlycare #sjuksköterska #sjuk #nurselife #nursestudent #nursepractitioner #nurse #nurseprobs #nurseunite #nursememe #nursing #krankenschwester #nurses #nurse #nurselife #nursing #rn #nursesofinstagram #medicine #medical #registerednurse #cna #nursingstudent #lpn #health #nursesrock #nursestudent #doctor
 • FOREIGN LANGUAGES

In their daily lives, Europeans increasingly come across foreign languages. There is a need to generate a greater interest in languages among European citizens.
Source: European Language Day -----------------------
#caretotranslate #languagematters #europeanlanguageday #langaugefact #foreignlanguages #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages #doctor #medicine #medical #nurse #health #hospital #surgery #healthcare #doctors #medstudent #surgeon #medschool #medicalstudent #love #physician #medicalschool #futuredoctor #beauty
 • VOWEL O 
Did you know that the vowel O.....
🇴is most common in other languages, besides English?
👄 is shaped after the way our mouth looks when we pronounce it which stands as cause for its' appearance even in languages that developed independently of each other?
Source: BBC Ideas -----------------------
#caretotranslate #languagematters #letterfacts #vowels #o #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages #nurses #nurse #nurselife #nursing #rn #nursingschool #doctors #hospital #healthcare #nursesofinstagram #medicine #medical #registerednurse #cna #nursingstudent #lpn #health #nursesrock
 • PURCHASING POWER "As purchasing power shifts, device makers need to rethink their customer focus." Source: Bain & Company -----------------------
#caretotranslate #languagematters #procurement #purchasingpower #customer #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover #quoteoftheday
 • NEW RELEASE 2.0⁣⠀
⁣⠀
Care to Translate has developed a digital medical translation tool with correct medical terms for healthcare providers. 
It is easy to use, just download the free app on AppStore or GooglePlay (link in bio) and get started right away! ⁣⠀
⁣⠀
#caretotranslate #digitaltranslator #medical #healthcareapp #doctorapp #caregiverapp #nurseapp #communicatebetter #communication #easytouse #newapp #2.0 #apprelease #update #scrubs #sthlmtech
 • ELDERLY CARE "Ioquacious AI will provide companionship for the roughly 40% of elderly people who say they regularly experience loneliness. If this vision comes to pass, it’d be no less than transformative from a wellness perspective — loneliness has been found to increase the likelihood of mortality by 26%, and lonely people have a 64% increased chance of developing clinical dementia." Source: Venture Beat -------------------------
#caretotranslate #languagematters #elederlycare #sjuksköterska #sjuk #nurselife #nursestudent #nursepractitioner #nurse #nurseprobs #nurseunite #nursememe #nursing #krankenschwester #nurses #nurse #nurselife #nursing #rn #nursesofinstagram #medicine #medical #registerednurse #cna #nursingstudent #lpn #health #nursesrock #nursestudent #doctor
 • FOREIGN LANGUAGES

In their daily lives, Europeans increasingly come across foreign languages. There is a need to generate a greater interest in languages among European citizens.
Source: European Language Day -----------------------
#caretotranslate #languagematters #europeanlanguageday #langaugefact #foreignlanguages #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages #doctor #medicine #medical #nurse #health #hospital #surgery #healthcare #doctors #medstudent #surgeon #medschool #medicalstudent #love #physician #medicalschool #futuredoctor #beauty
 • VOWEL O 
Did you know that the vowel O.....
🇴is most common in other languages, besides English?
👄 is shaped after the way our mouth looks when we pronounce it which stands as cause for its' appearance even in languages that developed independently of each other?
Source: BBC Ideas -----------------------
#caretotranslate #languagematters #letterfacts #vowels #o #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages #nurses #nurse #nurselife #nursing #rn #nursingschool #doctors #hospital #healthcare #nursesofinstagram #medicine #medical #registerednurse #cna #nursingstudent #lpn #health #nursesrock
 • PURCHASING POWER "As purchasing power shifts, device makers need to rethink their customer focus." Source: Bain & Company -----------------------
#caretotranslate #languagematters #procurement #purchasingpower #customer #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover #quoteoftheday
 • CAFFÈ SOSPESO

Also known as "pending coffee" is the Italian concept of paying for a coffee for who cannot afford it. 
It originated in Naples, Italy, in the working-class coffee shops. 
Coffee shops around the world have borrowed the tradition in order to increase sales and promote kindness. ------------------------
#caretotranslate #languagematters #languagefact #caffesospeso #naples #coffee #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • VOWEL I

Did you know that, in English, the letter I....
🔠 is the only one to be capitalized when on its own?
🏃‍♀️ is great for active verbs?
Source: BBC Ideas -------------------------
#caretotranslate #languagematters #I #english #words #vowel #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • LAGOM 
Or "just right"! Lagom is a Swedish word defining a balanced state of life. ---------------------
#caretotranslate #languagematters #lagom #swedish #languagefacts #funfacts #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages #state
 • NEW RELEASE 2.0⁣⠀
⁣⠀
Care to Translate has developed a digital medical translation tool with correct medical terms for healthcare providers. 
It is easy to use, just download the free app on AppStore or GooglePlay (link in bio) and get started right away! ⁣⠀
⁣⠀
#caretotranslate #digitaltranslator #medical #healthcareapp #doctorapp #caregiverapp #nurseapp #communicatebetter #communication #easytouse #newapp #2.0 #apprelease #update #scrubs #sthlmtech
 • ELDERLY CARE "Ioquacious AI will provide companionship for the roughly 40% of elderly people who say they regularly experience loneliness. If this vision comes to pass, it’d be no less than transformative from a wellness perspective — loneliness has been found to increase the likelihood of mortality by 26%, and lonely people have a 64% increased chance of developing clinical dementia." Source: Venture Beat -------------------------
#caretotranslate #languagematters #elederlycare #sjuksköterska #sjuk #nurselife #nursestudent #nursepractitioner #nurse #nurseprobs #nurseunite #nursememe #nursing #krankenschwester #nurses #nurse #nurselife #nursing #rn #nursesofinstagram #medicine #medical #registerednurse #cna #nursingstudent #lpn #health #nursesrock #nursestudent #doctor
 • FOREIGN LANGUAGES

In their daily lives, Europeans increasingly come across foreign languages. There is a need to generate a greater interest in languages among European citizens.
Source: European Language Day -----------------------
#caretotranslate #languagematters #europeanlanguageday #langaugefact #foreignlanguages #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages #doctor #medicine #medical #nurse #health #hospital #surgery #healthcare #doctors #medstudent #surgeon #medschool #medicalstudent #love #physician #medicalschool #futuredoctor #beauty
 • VOWEL O 
Did you know that the vowel O.....
🇴is most common in other languages, besides English?
👄 is shaped after the way our mouth looks when we pronounce it which stands as cause for its' appearance even in languages that developed independently of each other?
Source: BBC Ideas -----------------------
#caretotranslate #languagematters #letterfacts #vowels #o #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages #nurses #nurse #nurselife #nursing #rn #nursingschool #doctors #hospital #healthcare #nursesofinstagram #medicine #medical #registerednurse #cna #nursingstudent #lpn #health #nursesrock
 • PURCHASING POWER "As purchasing power shifts, device makers need to rethink their customer focus." Source: Bain & Company -----------------------
#caretotranslate #languagematters #procurement #purchasingpower #customer #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover #quoteoftheday
 • CAFFÈ SOSPESO

Also known as "pending coffee" is the Italian concept of paying for a coffee for who cannot afford it. 
It originated in Naples, Italy, in the working-class coffee shops. 
Coffee shops around the world have borrowed the tradition in order to increase sales and promote kindness. ------------------------
#caretotranslate #languagematters #languagefact #caffesospeso #naples #coffee #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages

Kontakta oss

info@caretotranslate.com  |  +46733225545

Stäng meny