ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

Vi utvecklar just nu en app för patienter

Anmäl dig här för att beta-testa vår patientapp

Stärker patientsäkerheten

Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to Translate fungerar som ett komplement till tolkar. Verktyget finns till hands när något behöver kommuniceras snabbt och kan användas innan, under eller efter tolksamtalet.

Skyddar patientintegriteten

Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader

Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS

Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik

Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren.

Felbehandling

Feldiagnostiken riskerar att leda till felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer

Förutom felbehandling kan också brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse

Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinäggningar

Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning än snittpatienten. Det är 50% högre risk att dessa patienter läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader

Feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, förlängs sjukhusvistelse och ökade återinläggningar ökar alla kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

Vi presenterar stolt våra partners

CTT CLINIC

Använd Care to Translate på din avdelning

Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT

Arbetar ni ideellt?

Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS

Målet är att göra vården mer jämlik

Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

IFMSA-Sverige

Spräng kulturella barriärer

Var med och dela vår resa

 • WORLD TOILET DAY

On this day, we want to highlight the work of WaterAid Sverige. They educate and offer support in matters of water, sanitation and hygiene.
Did you know that...🚻 "2 billion people in the world do not have access to proper sanitation. This represents a quarter of the world's population"?
Source: WHO/UNICEF, WaterAid. -----------
#caretotranslate #worldtoiletday #humanitarian #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom
 • EVIDENCE-BASED HEALTHCARE "Listen, understand the context and your people, and then revise the new practice when necessary. Leaders that can move fluidly across these approaches create a disciplined and adaptive way to implement evidence-based practice — one that fosters joint-problem solving, facilitates agreement, and relieves the tensions associated with customizing research recommendations."
Source: Harvard Business Review ---------------------
#caretotranslate #evidencebased #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom #quoteoftheday
 • GROUPTHINK "In my experience, context can also do a lot to limit groupthink. With more background knowledge, team members find it easier to see the proverbial “big picture.” For example, if a team is tasked with finding a new way to navigate city streets, members of the team should know a) the ways that already exist; b) the costs associated with creating a new way; c) some history on urban transportation. Armed with this wealth of context, people are more likely to avoid the errors of groupthink for the simple reason that they have more information about possible alternatives."
Source: Forbes -----------------------
#caretotranslate #groupthink #bigpicture #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • WORLD DIABETES DAY "Diabetes Australia believes optimal communication increases the motivation, health and well-being of people with diabetes; furthermore, that careless or negative language can be de-motivating, is often inaccurate, and can be harmful."
Source: Diabetes Australia ----------------------
#caretotranslate #languagematers #diabetesday #communication #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages
 • REFUGEES “Aside from questions about their rights, their options and their status, refugees in formal and informal camps in Greece said that they needed basic information about the logistics of daily living, including how to stay safe and where to find healthcare, but often had no common language to communicate with service providers. They voiced concerns about a lack of translators – especially Farsi/Dari-speakers – to liaise between them and agencies, and also expressed mistrust of translators used in asylum interviews.”
Source: Humanitarian Practice Network -----------
#caretotranslate #languagematters #humanitarianwork #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages
 • WORLD TOILET DAY

On this day, we want to highlight the work of WaterAid Sverige. They educate and offer support in matters of water, sanitation and hygiene.
Did you know that...🚻 "2 billion people in the world do not have access to proper sanitation. This represents a quarter of the world's population"?
Source: WHO/UNICEF, WaterAid. -----------
#caretotranslate #worldtoiletday #humanitarian #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom
 • EVIDENCE-BASED HEALTHCARE "Listen, understand the context and your people, and then revise the new practice when necessary. Leaders that can move fluidly across these approaches create a disciplined and adaptive way to implement evidence-based practice — one that fosters joint-problem solving, facilitates agreement, and relieves the tensions associated with customizing research recommendations."
Source: Harvard Business Review ---------------------
#caretotranslate #evidencebased #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom #quoteoftheday
 • GROUPTHINK "In my experience, context can also do a lot to limit groupthink. With more background knowledge, team members find it easier to see the proverbial “big picture.” For example, if a team is tasked with finding a new way to navigate city streets, members of the team should know a) the ways that already exist; b) the costs associated with creating a new way; c) some history on urban transportation. Armed with this wealth of context, people are more likely to avoid the errors of groupthink for the simple reason that they have more information about possible alternatives."
Source: Forbes -----------------------
#caretotranslate #groupthink #bigpicture #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • WORLD DIABETES DAY "Diabetes Australia believes optimal communication increases the motivation, health and well-being of people with diabetes; furthermore, that careless or negative language can be de-motivating, is often inaccurate, and can be harmful."
Source: Diabetes Australia ----------------------
#caretotranslate #languagematers #diabetesday #communication #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages
 • REFUGEES “Aside from questions about their rights, their options and their status, refugees in formal and informal camps in Greece said that they needed basic information about the logistics of daily living, including how to stay safe and where to find healthcare, but often had no common language to communicate with service providers. They voiced concerns about a lack of translators – especially Farsi/Dari-speakers – to liaise between them and agencies, and also expressed mistrust of translators used in asylum interviews.”
Source: Humanitarian Practice Network -----------
#caretotranslate #languagematters #humanitarianwork #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages
 • HUMANITARIAN WORK EVALUATION "Involve all users actively: work with users’ representatives when inventing, designing and testing tools. Focus groups or interviews and, as much as possible, collaboration all help ensure that technologies are usable and appropriate, including handling, pricing and language."
Source: Humanitarian Practice Network -----------
#caretotranslate #humanitariawork #evaluation #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • HEALTH CARE "According to a new survey of the NEJM Catalyst Insights Council, health care provider views on the advance of convenient care are generally positive, recognizing the importance of increasing access to care and improving patient utilization behavior with regard to receiving care in the most appropriate setting."
Source: NEJM Catalyst ----------------------
#caretotranslate #healthcare #accesstocare #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom
 • HEALTH CARE LEADERSHIP "For policymakers and leaders of health care organizations, these ideas should bring with them a sense of obligation: mistakes made in the boardroom can have the same consequences as mistakes in the exam room."
Source: Catalyst NEJM -------------------
#caretotranslate #healthcare #mistakes #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom #quoteoftheday
 • WORLD TOILET DAY

On this day, we want to highlight the work of WaterAid Sverige. They educate and offer support in matters of water, sanitation and hygiene.
Did you know that...🚻 "2 billion people in the world do not have access to proper sanitation. This represents a quarter of the world's population"?
Source: WHO/UNICEF, WaterAid. -----------
#caretotranslate #worldtoiletday #humanitarian #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom
 • EVIDENCE-BASED HEALTHCARE "Listen, understand the context and your people, and then revise the new practice when necessary. Leaders that can move fluidly across these approaches create a disciplined and adaptive way to implement evidence-based practice — one that fosters joint-problem solving, facilitates agreement, and relieves the tensions associated with customizing research recommendations."
Source: Harvard Business Review ---------------------
#caretotranslate #evidencebased #healthcare #pharma #healthcare #primarycare #patientcare #healthcareprofessional #medicalprofessional #scrubs #scrublife #doctor #medical #hospital #medstudentlife #emergencyroom #quoteoftheday
 • GROUPTHINK "In my experience, context can also do a lot to limit groupthink. With more background knowledge, team members find it easier to see the proverbial “big picture.” For example, if a team is tasked with finding a new way to navigate city streets, members of the team should know a) the ways that already exist; b) the costs associated with creating a new way; c) some history on urban transportation. Armed with this wealth of context, people are more likely to avoid the errors of groupthink for the simple reason that they have more information about possible alternatives."
Source: Forbes -----------------------
#caretotranslate #groupthink #bigpicture #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • WORLD DIABETES DAY "Diabetes Australia believes optimal communication increases the motivation, health and well-being of people with diabetes; furthermore, that careless or negative language can be de-motivating, is often inaccurate, and can be harmful."
Source: Diabetes Australia ----------------------
#caretotranslate #languagematers #diabetesday #communication #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages
 • REFUGEES “Aside from questions about their rights, their options and their status, refugees in formal and informal camps in Greece said that they needed basic information about the logistics of daily living, including how to stay safe and where to find healthcare, but often had no common language to communicate with service providers. They voiced concerns about a lack of translators – especially Farsi/Dari-speakers – to liaise between them and agencies, and also expressed mistrust of translators used in asylum interviews.”
Source: Humanitarian Practice Network -----------
#caretotranslate #languagematters #humanitarianwork #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages
 • HUMANITARIAN WORK EVALUATION "Involve all users actively: work with users’ representatives when inventing, designing and testing tools. Focus groups or interviews and, as much as possible, collaboration all help ensure that technologies are usable and appropriate, including handling, pricing and language."
Source: Humanitarian Practice Network -----------
#caretotranslate #humanitariawork #evaluation #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages

Kontakta oss

info@caretotranslate.com  |  +46733225545

Stäng meny