fbpx
ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi hjälper er att lösa språkbarriärer i vården

A DIGITAL TRANSLATOR FOR HEALTHCARE PERSONNEL

We help you solve language barriers in healthcare

EN DIGITAL VÅRDÖVERSÄTTARE

Vi hjälper er att lösa språkbarriärer i vården

Stärker patientsäkerheten

Care to Translate erbjuder säker kommunikation med medicinskt korrekta översättningar som verifierats av modersmålstalare. Verktyget kan användas i akutsituationer eller i dagligt omvårdnadsarbete.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to Translate fungerar som ett komplement till mänskliga tolkar inom vården och finns tillgängligt 24/7 i din smarta enhet.

Minskar vårdkostnader

Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och långa inläggningstider genom att ge patienter och vårdgivare tillgång till säkrare och mer precis kommunikation.

För att hjälpa till i striden mot Covid-19 kommer Care to Translate Clinic att vara gratis till och med den 30e april

Anmäl för att få Care to Translate Clinic gratis

Caretotranslate-app

EN MEDICINSK ÖVERSÄTTARE FÖR ALLA

Care to Translate

Har du upplevt problem att kommunicera med patienter som inte talar samma språk som du, eller behöver du som patient en medicinsk översättare? I båda fallen kan du få hjälp av Care to Translate. Ladda ner och testa själv!

Caretotranslate-app-digital-tolk-for-varden

EN MEDICINSK ÖVERSÄTTARE FÖR ORGANISATIONER

Care to Translate Clinic

Care to Translate kan anpassas till alla typer av kliniker, vårdavdelningar och mottagningar, och även vara en effektiv lösning för ett helt sjukhus. Kontakta oss för mer information!

Caretotranslate-app-digital-tolk-for-varden

A MEDICAL TRANSLATOR FOR ORGANSATIONS

Care to Translate Clinic

Care to Translate can be tailored for all types of clinics, wards and departments or provide effective solutions for a whole hospital. Contact us for more information!

1
Språk
1 +
Användare
1 +
Aktiva länder

Träffa våra användare

Våra samarbetspartners

Våra partners

Kontakta oss

Stäng meny

NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Vi kommer att skicka ut information om nya funktioner, och kanske även lite rolig trivia om det vi jobbar med. Vi lovar att inte spamma dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bild på Care to Translate app