ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

Vi utvecklar just nu en app för patienter

Anmäl dig här för att beta-testa vår patientapp

Stärker patientsäkerheten

Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to Translate fungerar som ett komplement till tolkar. Verktyget finns till hands när något behöver kommuniceras snabbt och kan användas innan, under eller efter tolksamtalet.

Skyddar patientintegriteten

Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader

Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS

Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik

Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren.

Felbehandling

Feldiagnostiken riskerar att leda till felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer

Förutom felbehandling kan också brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse

Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinäggningar

Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning än snittpatienten. Det är 50% högre risk att dessa patienter läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader

Feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, förlängs sjukhusvistelse och ökade återinläggningar ökar alla kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

Vi presenterar stolt våra partners

CTT CLINIC

Använd Care to Translate på din avdelning

Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT

Arbetar ni ideellt?

Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS

Målet är att göra vården mer jämlik

Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

IFMSA-Sverige

Spräng kulturella barriärer

Var med och dela vår resa

 • INTERNET "Studying language online is a bit like that: trends appear and disappear, platforms rise and fall, and these let linguists observe dynamics that would otherwise take too much time."
Source: The Economist ---------------
#caretotranslate #languagematters #internet #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages #quoteoftheday
 • 80% OF SWEDES PREFER SHOPPING IN SWEDISH "Even Swedes, one of the nations with the highest proficiency in English among non-native speakers, prefer to shop online using Swedish. To gain the trust and loyalty of your audience, you have to personalize the content based on their preferences, including language preferences."
Source: phraseapp.com ---------------------------
#caretotranslate #languagematters #onlineshopping #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • PATENTS "Like art, everyone knows innovation when they see it, but defining and measuring it, says Amit Seru, “is a holy grail” for researchers. Studying patents might be key to answering that question."
Source: Stanford Insights -----------
#caretotranslate #patents #innovation #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover
 • EUROPEAN ALPHABETS "Most European languages use the Latin alphabet. Some Slavic languages use the Cyrillic alphabet. Greek, Armenian, Georgian and Yiddish have their own alphabet."
Source: European Day of Languages -----------
#caretotranslate #languagematters #europeandayoflanguages #european #languages #alphabet #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • HEALTH START UPS "Startups identifying gaps in the healthcare delivery value chain across Africa’s most populous country are increasingly winning investor attention and dollars."
Source: World Economic Forum -----------
#caretotranslate #healthtech #startups #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover
 • INTERNET "Studying language online is a bit like that: trends appear and disappear, platforms rise and fall, and these let linguists observe dynamics that would otherwise take too much time."
Source: The Economist ---------------
#caretotranslate #languagematters #internet #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages #quoteoftheday
 • 80% OF SWEDES PREFER SHOPPING IN SWEDISH "Even Swedes, one of the nations with the highest proficiency in English among non-native speakers, prefer to shop online using Swedish. To gain the trust and loyalty of your audience, you have to personalize the content based on their preferences, including language preferences."
Source: phraseapp.com ---------------------------
#caretotranslate #languagematters #onlineshopping #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • PATENTS "Like art, everyone knows innovation when they see it, but defining and measuring it, says Amit Seru, “is a holy grail” for researchers. Studying patents might be key to answering that question."
Source: Stanford Insights -----------
#caretotranslate #patents #innovation #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover
 • EUROPEAN ALPHABETS "Most European languages use the Latin alphabet. Some Slavic languages use the Cyrillic alphabet. Greek, Armenian, Georgian and Yiddish have their own alphabet."
Source: European Day of Languages -----------
#caretotranslate #languagematters #europeandayoflanguages #european #languages #alphabet #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • HEALTH START UPS "Startups identifying gaps in the healthcare delivery value chain across Africa’s most populous country are increasingly winning investor attention and dollars."
Source: World Economic Forum -----------
#caretotranslate #healthtech #startups #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover
 • GOYA "An Urdu word that refers to the transporting suspension of disbelief that happens when fantasy is so realistic that it temporarily becomes reality. It is usually associated with good, powerful storytelling."
Source: rocketlanguages.com ---------------
#caretotranslate #languagematters #urdu #specialwords #goya
#languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • GLOBAL DIGITAL EXEMPLARS "By joining up and digitalising health systems we can provide clinicians with more timely access to accurate information, support service change to help improve health for all and provide patients with better access to their records and support service change which will improve health for all. Through Global Digital Exemplars, we have an opportunity to develop leaders of this digital transformation."
Source: NHS -----------------------
#caretotranslate #digitalhealth #nhs #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover #quoteoftheday
 • SOBREMESA

The Spanish word that refers to the time spent after lunch or dinner socializing with the people you shared the meal with. The Catalan equivalent is sobretaula.

Source: rocketlanguages.com -----------------------
#caretotranslate #languagematters #spanish #catalan #sobremesa #sobretaula #specialwords "#languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy #foreignlanguages" #techstartup #startup #tech #digitalmarketing #entrepreneur #startuplife #technology #marketing #startupgrind #startupbusiness #innovation #marketingdigital #startupstories #entrepreneurship #startups #womenintech
 • INTERNET "Studying language online is a bit like that: trends appear and disappear, platforms rise and fall, and these let linguists observe dynamics that would otherwise take too much time."
Source: The Economist ---------------
#caretotranslate #languagematters #internet #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages #quoteoftheday
 • 80% OF SWEDES PREFER SHOPPING IN SWEDISH "Even Swedes, one of the nations with the highest proficiency in English among non-native speakers, prefer to shop online using Swedish. To gain the trust and loyalty of your audience, you have to personalize the content based on their preferences, including language preferences."
Source: phraseapp.com ---------------------------
#caretotranslate #languagematters #onlineshopping #languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • PATENTS "Like art, everyone knows innovation when they see it, but defining and measuring it, says Amit Seru, “is a holy grail” for researchers. Studying patents might be key to answering that question."
Source: Stanford Insights -----------
#caretotranslate #patents #innovation #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover
 • EUROPEAN ALPHABETS "Most European languages use the Latin alphabet. Some Slavic languages use the Cyrillic alphabet. Greek, Armenian, Georgian and Yiddish have their own alphabet."
Source: European Day of Languages -----------
#caretotranslate #languagematters #europeandayoflanguages #european #languages #alphabet #languages #language #languagefacts #funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages
 • HEALTH START UPS "Startups identifying gaps in the healthcare delivery value chain across Africa’s most populous country are increasingly winning investor attention and dollars."
Source: World Economic Forum -----------
#caretotranslate #healthtech #startups #healthtech #healthtechnology #medicalpractice #technologynews #techies #techlover
 • GOYA "An Urdu word that refers to the transporting suspension of disbelief that happens when fantasy is so realistic that it temporarily becomes reality. It is usually associated with good, powerful storytelling."
Source: rocketlanguages.com ---------------
#caretotranslate #languagematters #urdu #specialwords #goya
#languages #language #languagefacts 
#funfact #languagebarrier #languagestudy
#foreignlanguages

Kontakta oss

info@caretotranslate.com  |  +46733225545

Stäng meny