ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer borde vara ett hinder för god vård

Stärker patientsäkerheten

Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to Translate fungerar som ett komplement till tolkar. Verktyget finns till hands när något behöver kommuniceras snabbt och kan användas innan, under eller efter tolksamtalet.

Skyddar patientintegriteten

Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader

Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS

Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik

Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren.

Felbehandling

Feldiagnostiken riskerar att leda till felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer

Förutom felbehandling kan också brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse

Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinäggningar

Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning än snittpatienten. Det är 50% högre risk att dessa patienter läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader

Feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, förlängs sjukhusvistelse och ökade återinläggningar ökar alla kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

Care to Translate i media

METRO logo

App ska agera vårdtolk

Läkartidningen logo

Medicinsk studentprojekt spränger språkbarriären

Dagens medicin logo

Tolkbrist fick läkarstudenter att skapa en språkapp

Vi är stolta över att presentera våra partners

CTT CLINIC

Använd Care to Translate på din avdelning

Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT

Arbetar ni ideellt?

Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS

Målet är att göra vården mer jämlik

Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

IFMSA-Sverige

Spräng kulturella barriärer

Var med och dela vår resa

 • TURKISH⁣⠀
⁣⠀
🇹🇷 Did you know that we have added TURKISH as a main language in our app? Turkish-speaking healthcare personnel can now use the app when communicating with non Turkish-speaking patients. ⁣⠀
⁣⠀
🇹🇷 Just open the app on your phone to get access, or download our app if you haven't yet!⁣⠀
⁣⠀
#caretotranslate #healthcarepersonnel #turkish #language matters #healthcare #translatorapp #digitaltranslator #healthtech #nurse #turkey #doctor⁣⠀
 • PATIENT INTEGRITY

Care to Translate protects patient integrity. Our tool helps the patient understand who takes care of them, what is happening and why.

#caretotranslate #patientintegrity #spokenlanguages #startup #techstartup #sthlmtech #digitaltranslator #healthcare #languagematters #healthtech #sthlmtech #medtech #innovation #smartdevice #appstore #googleplay #android #iphone #app #smartphone #nonprofit #ngo #sharingiscaring #translatorswithoutborders #doctorswithoutborders #unicef #doctorsoftheworld⁣
 • NURSING PRACTICE⁣
⁣
Language barriers between nurses and patients increasingly affect nursing practice, regardless of where care is delivered.⁣
⁣
#caretotranslate #care #healthcare #nurse #nurses #patients #affect #nursingpractice #digitalinterpreter #ditigtaltranslator #nurselife #unicef #nonprofit #app #instaapp #instagood ⁣
 • EFFICIENCY

Care to Translate serves as a complement to human interpreters in healthcare, and is available 24/7 in your smart device and can increase efficiency in your department.

#caretotranslate #team #teammembers #startup #techstartup #sthlmtech #digitaltranslator #healthcare #languagematters #healthtech #sthlmtech #medtech #innovation #smartdevice #appstore #googleplay #android #iphone #app #smartphone #nonprofit #ngo #sharingiscaring #translatorswithoutborders #doctorswithoutborders #unicef #doctorsoftheworld⁣
 • DIGITAL TRANSLATOR

Care to Translate has developed a digital medical interpretation tool with correct medical language for healthcare providers. It is easy to use, just download the free app on AppStore or GooglePlay (link in bio) and get started right away! 
#caretotranslate #digitalinterpretor #medical #healthcareapp #doctorapp #caregiverapp #nurseapp #communicatebetter #communication #easytouse
 • TURKISH⁣⠀
⁣⠀
🇹🇷 Did you know that we have added TURKISH as a main language in our app? Turkish-speaking healthcare personnel can now use the app when communicating with non Turkish-speaking patients. ⁣⠀
⁣⠀
🇹🇷 Just open the app on your phone to get access, or download our app if you haven't yet!⁣⠀
⁣⠀
#caretotranslate #healthcarepersonnel #turkish #language matters #healthcare #translatorapp #digitaltranslator #healthtech #nurse #turkey #doctor⁣⠀
 • PATIENT INTEGRITY

Care to Translate protects patient integrity. Our tool helps the patient understand who takes care of them, what is happening and why.

#caretotranslate #patientintegrity #spokenlanguages #startup #techstartup #sthlmtech #digitaltranslator #healthcare #languagematters #healthtech #sthlmtech #medtech #innovation #smartdevice #appstore #googleplay #android #iphone #app #smartphone #nonprofit #ngo #sharingiscaring #translatorswithoutborders #doctorswithoutborders #unicef #doctorsoftheworld⁣
 • NURSING PRACTICE⁣
⁣
Language barriers between nurses and patients increasingly affect nursing practice, regardless of where care is delivered.⁣
⁣
#caretotranslate #care #healthcare #nurse #nurses #patients #affect #nursingpractice #digitalinterpreter #ditigtaltranslator #nurselife #unicef #nonprofit #app #instaapp #instagood ⁣
 • EFFICIENCY

Care to Translate serves as a complement to human interpreters in healthcare, and is available 24/7 in your smart device and can increase efficiency in your department.

#caretotranslate #team #teammembers #startup #techstartup #sthlmtech #digitaltranslator #healthcare #languagematters #healthtech #sthlmtech #medtech #innovation #smartdevice #appstore #googleplay #android #iphone #app #smartphone #nonprofit #ngo #sharingiscaring #translatorswithoutborders #doctorswithoutborders #unicef #doctorsoftheworld⁣
 • DIGITAL TRANSLATOR

Care to Translate has developed a digital medical interpretation tool with correct medical language for healthcare providers. It is easy to use, just download the free app on AppStore or GooglePlay (link in bio) and get started right away! 
#caretotranslate #digitalinterpretor #medical #healthcareapp #doctorapp #caregiverapp #nurseapp #communicatebetter #communication #easytouse
 • COMPLICATIONS

Besides maltreatment, lack of or incorrect communication itself can lead to complications for the patient.
⁣
#caretotranslate #quoteoftheday #instaquote #nursequote #healthquote #carequote #healthtech #medtech #dighealth #innovation #love #smallthings #greatlove #instagood
 • SMALL THINGS BIG LOVE⁣
⁣
Care to Translate is a medical interpretation tool with the purpose of improving healthcare for some of the most vulnerable patients.⁣
⁣
Our ambition is to tare down language barriers within healthcare to ensure equal healthcare for all patients.⁣
⁣
#caretotranslate #quoteoftheday #instaquote #nursequote #healthquote #carequote #healthtech #medtech #dighealth #innovation #love #smallthings #greatlove #instagood
 • INCREASED COSTS

Misdiagnosis, mistreatment, complications, prolonged hospitalization and increased readmissions all increase costs for healthcare providers. In addition, healthcare professionals are likely to take more samples and do more research on patients who do not master the language.

#caretotranslate #quoteoftheday #instaquote #nursequote #healthquote #carequote #healthtech #medtech #dighealth #innovation #love #smallthings #greatlove #instagood
 • TURKISH⁣⠀
⁣⠀
🇹🇷 Did you know that we have added TURKISH as a main language in our app? Turkish-speaking healthcare personnel can now use the app when communicating with non Turkish-speaking patients. ⁣⠀
⁣⠀
🇹🇷 Just open the app on your phone to get access, or download our app if you haven't yet!⁣⠀
⁣⠀
#caretotranslate #healthcarepersonnel #turkish #language matters #healthcare #translatorapp #digitaltranslator #healthtech #nurse #turkey #doctor⁣⠀
 • PATIENT INTEGRITY

Care to Translate protects patient integrity. Our tool helps the patient understand who takes care of them, what is happening and why.

#caretotranslate #patientintegrity #spokenlanguages #startup #techstartup #sthlmtech #digitaltranslator #healthcare #languagematters #healthtech #sthlmtech #medtech #innovation #smartdevice #appstore #googleplay #android #iphone #app #smartphone #nonprofit #ngo #sharingiscaring #translatorswithoutborders #doctorswithoutborders #unicef #doctorsoftheworld⁣
 • NURSING PRACTICE⁣
⁣
Language barriers between nurses and patients increasingly affect nursing practice, regardless of where care is delivered.⁣
⁣
#caretotranslate #care #healthcare #nurse #nurses #patients #affect #nursingpractice #digitalinterpreter #ditigtaltranslator #nurselife #unicef #nonprofit #app #instaapp #instagood ⁣
 • EFFICIENCY

Care to Translate serves as a complement to human interpreters in healthcare, and is available 24/7 in your smart device and can increase efficiency in your department.

#caretotranslate #team #teammembers #startup #techstartup #sthlmtech #digitaltranslator #healthcare #languagematters #healthtech #sthlmtech #medtech #innovation #smartdevice #appstore #googleplay #android #iphone #app #smartphone #nonprofit #ngo #sharingiscaring #translatorswithoutborders #doctorswithoutborders #unicef #doctorsoftheworld⁣
 • DIGITAL TRANSLATOR

Care to Translate has developed a digital medical interpretation tool with correct medical language for healthcare providers. It is easy to use, just download the free app on AppStore or GooglePlay (link in bio) and get started right away! 
#caretotranslate #digitalinterpretor #medical #healthcareapp #doctorapp #caregiverapp #nurseapp #communicatebetter #communication #easytouse
 • COMPLICATIONS

Besides maltreatment, lack of or incorrect communication itself can lead to complications for the patient.
⁣
#caretotranslate #quoteoftheday #instaquote #nursequote #healthquote #carequote #healthtech #medtech #dighealth #innovation #love #smallthings #greatlove #instagood

Kontakta oss

info@caretotranslate.com  |  +46733225545

Stäng meny