ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

Stärker patientsäkerheten

Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to Translate fungerar som ett komplement till tolkar. Verktyget finns till hands när något behöver kommuniceras snabbt och kan användas innan, under eller efter tolksamtalet.

Skyddar patientintegriteten

Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader

Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS

Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik

Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren.

Felbehandling

Feldiagnostiken riskerar att leda till felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer

Förutom felbehandling kan också brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse

Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinäggningar

Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning än snittpatienten. Det är 50% högre risk att dessa patienter läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader

Feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, förlängs sjukhusvistelse och ökade återinläggningar ökar alla kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

Care to Translate i media

METRO logo

App ska agera vårdtolk

Läkartidningen logo

Medicinsk studentprojekt spränger språkbarriären

Dagens medicin logo

Tolkbrist fick läkarstudenter att skapa en språkapp

Vi är stolta över att presentera våra partners

CTT CLINIC

Använd Care to Translate på din avdelning

Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT

Arbetar ni ideellt?

Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS

Målet är att göra vården mer jämlik

Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

IFMSA-Sverige

Spräng kulturella barriärer

Var med och dela vår resa

 • "A team of scientists at MIT and elsewhere has developed a neural network that can read scientific papers and render a brief plain-English summary. Such a system could help editors, writers, and scientists scan a large number of papers to get a preliminary sense of what they’re about. And the approach could also be used in machine translation and speech recognition."⁠
Source: MIT Technology Review⁠
⁠
-------------⁠
#caretotranslate #languagematters #innovations⁠
#neuralnetwork #machinelearning #MIT #English #academic #healthcare #future ⁠
⁠
⁠
 • "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Nelson Mandela ⁠
⁠
Source: South Africa The Good News / www.sagoodnews.co.za⁠
⁠
⁠
---------⁠
⁠
#caretotranslate #languagematters #nelsonmandela⁠
#language #heart #healthcare #heathtech #sthlmtech
 • 2K FOLLOWERS! 
Our gratitude extends to every single one of you for joining our mission to fight language barriers! 
Wishing everyone a great day! 
The Care to Translate team ☺️ #caretotranslate #languagematters #languagebarrier #healthtech #healthcare
 • BETTER LIFE INDEX 🇸🇪⁠
⁠
"The OECD’s Better Life Index finds Sweden performs very well in many of the “dimensions” it uses to gauge living conditions and quality of life." ⁠
⁠
Source: World Economic Forum⁠
⁠ -------------⁠
#caretotranslate #sthlmtech #betterlifeindex ⁠
#OECD #Sweden #qualityoflife #livingconditions #healthcare #healthtech
 • FOLKHEMMET 🏡⁠
⁠
"People's home" is a Swedish word defining the concept of the state protecting the whole society. While currently, it defines the welfare state, history has seen this word being used in various contexts. ⁠
⁠
Source: https://www.academia.edu⁠
⁠
--------------------⁠
⁠
#caretotranslate #languagematters #folkhemmet #society #community #sthlmtech #languages #people #diversity #welfarestate #sweden
 • "A team of scientists at MIT and elsewhere has developed a neural network that can read scientific papers and render a brief plain-English summary. Such a system could help editors, writers, and scientists scan a large number of papers to get a preliminary sense of what they’re about. And the approach could also be used in machine translation and speech recognition."⁠
Source: MIT Technology Review⁠
⁠
-------------⁠
#caretotranslate #languagematters #innovations⁠
#neuralnetwork #machinelearning #MIT #English #academic #healthcare #future ⁠
⁠
⁠
 • "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Nelson Mandela ⁠
⁠
Source: South Africa The Good News / www.sagoodnews.co.za⁠
⁠
⁠
---------⁠
⁠
#caretotranslate #languagematters #nelsonmandela⁠
#language #heart #healthcare #heathtech #sthlmtech
 • 2K FOLLOWERS! 
Our gratitude extends to every single one of you for joining our mission to fight language barriers! 
Wishing everyone a great day! 
The Care to Translate team ☺️ #caretotranslate #languagematters #languagebarrier #healthtech #healthcare
 • BETTER LIFE INDEX 🇸🇪⁠
⁠
"The OECD’s Better Life Index finds Sweden performs very well in many of the “dimensions” it uses to gauge living conditions and quality of life." ⁠
⁠
Source: World Economic Forum⁠
⁠ -------------⁠
#caretotranslate #sthlmtech #betterlifeindex ⁠
#OECD #Sweden #qualityoflife #livingconditions #healthcare #healthtech
 • FOLKHEMMET 🏡⁠
⁠
"People's home" is a Swedish word defining the concept of the state protecting the whole society. While currently, it defines the welfare state, history has seen this word being used in various contexts. ⁠
⁠
Source: https://www.academia.edu⁠
⁠
--------------------⁠
⁠
#caretotranslate #languagematters #folkhemmet #society #community #sthlmtech #languages #people #diversity #welfarestate #sweden
 • "Some languages that have never been deciphered could be the next ones to get the machine translation treatment." ⁠
⁠
Source: MIT Technology Review⁠
---------⁠
#caretotranslate #languagematters #languageAI #machinelearning #sthlmtech #healthcare #quoteoftheday #mit ⁠
⁠
⁠
 • “We realize the importance of our voices only when we are silenced.” Malala Yousafzai in I Am Malala: The Story of the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban.⁠
⁠
Source: Southbank Centre ⁠
⁠
------------⁠
⁠
#caretotranslate #languagematters #malaladay⁠
#healthcare #healthtech #sthlmtech #education #unitednations
 • WORLD POPULATION DAY⁠
⁠
On World Population Day we would like to highlight the issue of reproductive health and the importance of language barriers in discussions on this topic.⁠
⁠
Source: BioMed Central⁠
⁠
------------⁠
#caretotranslate #languagematters #worldpopulationday #langauges #reproductivehealth #healthcare #healthtech #sthlmtech #unitednations
 • "A team of scientists at MIT and elsewhere has developed a neural network that can read scientific papers and render a brief plain-English summary. Such a system could help editors, writers, and scientists scan a large number of papers to get a preliminary sense of what they’re about. And the approach could also be used in machine translation and speech recognition."⁠
Source: MIT Technology Review⁠
⁠
-------------⁠
#caretotranslate #languagematters #innovations⁠
#neuralnetwork #machinelearning #MIT #English #academic #healthcare #future ⁠
⁠
⁠
 • "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Nelson Mandela ⁠
⁠
Source: South Africa The Good News / www.sagoodnews.co.za⁠
⁠
⁠
---------⁠
⁠
#caretotranslate #languagematters #nelsonmandela⁠
#language #heart #healthcare #heathtech #sthlmtech
 • 2K FOLLOWERS! 
Our gratitude extends to every single one of you for joining our mission to fight language barriers! 
Wishing everyone a great day! 
The Care to Translate team ☺️ #caretotranslate #languagematters #languagebarrier #healthtech #healthcare
 • BETTER LIFE INDEX 🇸🇪⁠
⁠
"The OECD’s Better Life Index finds Sweden performs very well in many of the “dimensions” it uses to gauge living conditions and quality of life." ⁠
⁠
Source: World Economic Forum⁠
⁠ -------------⁠
#caretotranslate #sthlmtech #betterlifeindex ⁠
#OECD #Sweden #qualityoflife #livingconditions #healthcare #healthtech
 • FOLKHEMMET 🏡⁠
⁠
"People's home" is a Swedish word defining the concept of the state protecting the whole society. While currently, it defines the welfare state, history has seen this word being used in various contexts. ⁠
⁠
Source: https://www.academia.edu⁠
⁠
--------------------⁠
⁠
#caretotranslate #languagematters #folkhemmet #society #community #sthlmtech #languages #people #diversity #welfarestate #sweden
 • "Some languages that have never been deciphered could be the next ones to get the machine translation treatment." ⁠
⁠
Source: MIT Technology Review⁠
---------⁠
#caretotranslate #languagematters #languageAI #machinelearning #sthlmtech #healthcare #quoteoftheday #mit ⁠
⁠
⁠

Kontakta oss

info@caretotranslate.com  |  +46733225545

Stäng meny