ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

ETT DIGITALT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG FÖR VÅRDPERSONAL

Vi tycker inte att språkbarriärer ska vara ett hinder för god vård

Vi utvecklar just nu en app för patienter

Anmäl dig här för att beta-testa vår patientapp

Stärker patientsäkerheten

Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Ökar vårdeffektiviteten

Care to Translate fungerar som ett komplement till tolkar. Verktyget finns till hands när något behöver kommuniceras snabbt och kan användas innan, under eller efter tolksamtalet.

Skyddar patientintegriteten

Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader

Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS

Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik

Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren.

Malpractice

Misdiagnosis is likely to lead to malpractice.

Komplikationer

Besides malpractice, lack of or incorrect communication itself can lead to complications for the patient.

Förlängd sjukhusvistelse

Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinäggningar

Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning än snittpatienten. Det är 50% högre risk att dessa patienter läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader

Misdiagnosis, malpractice, complications, prolonged hospitalization and increased readmissions all increase costs for healthcare providers. In addition, healthcare professionals are likely to take more samples and do more research on patients who do not master the language

Vi presenterar stolt våra partners

CTT CLINIC

Använd Care to Translate på din avdelning

Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT

Arbetar ni ideellt?

Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS

Målet är att göra vården mer jämlik

Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

IFMSA-Sverige

Spräng kulturella barriärer

Var med och dela vår resa

 • INTERNATIONAL DAY OF EDUCATION "Education is a human right, a public good and a public responsibility.

Without inclusive and equitable quality education and lifelong opportunities for all, countries will not succeed in achieving gender equality and breaking the cycle of poverty that is leaving millions of children, youth and adults behind."
Source: United Nations
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #educationday #learning #languages #poverty #access #equity #gender
 • NEW LANGUAGE "Speak a new language so that the world will be a new world." - Rumi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #newworld #languages #nurses #doctors #healthcare #professionals #patients #talktoeveryone #nolanguagebarriers #taredown #languagebarriers #healthcare #forhealthcarepersonnel #caretaker #caregiver #doctors #nurses #scrublife #nightshift ⁣
 • THEMES IN LANGUAGE BARRIERS ❥ the "battle" of managing language barriers
❥ preference for bilingual providers
❥ negative bias toward interpreted encounters
❥ "getting by" with limited language skills
❥ fear of being a burden
❥ stigma and discrimination experienced by limited English proficiency families

Source: Steinberg et al, 2016
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #healthcare #languages #english #proficiency #learning #accessing #health
 • TRANSLATIONS⁣
.
Currently approximately 17.000 translations are made with the Care to Translate app every week. That means that communication between healthcare professionals and patients is improved every week and every day - and that is why we do what we do!⁣
.
Big thank you to all of you who use our app and support us and our vision of good communication between healthcare personnel and patients worldwide!
.
.
#caretotranslate #caretotranslateapp #caretohelp #medtech #tanslations #translationsperweek #nurselife #nurse #läkare #sjuksköterska #statistics #instagram #instagood
 • USER FEEDBACK 👩‍⚕️💚
.
This is what @elainedockenfelt is saying about Care to Translate: .
"In healthcare you often meet patients who do not have Swedish as their mother tongue and especially at the emergency room where I work. With this app you can easily communicate with patients and provide important information such as various examinations and treatments. The app offers 22 different languages to choose from." .
Thank you so much for sharing our app and giving us such nice feedback Elaine! 💙
.
To download our app Care to Translate for free, just click the link in our bio.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #repost #nurses #sjuksköterska #doktor #doctors #hospital #sjukhuset #hospitalstay #caregiver #caretaker #doctorapp #hospitalapp #hospitaltool #nurseapp #sthlmtech #nurselife #scrubs #barnsjukhus #childrenshospital
 • INTERNATIONAL DAY OF EDUCATION "Education is a human right, a public good and a public responsibility.

Without inclusive and equitable quality education and lifelong opportunities for all, countries will not succeed in achieving gender equality and breaking the cycle of poverty that is leaving millions of children, youth and adults behind."
Source: United Nations
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #educationday #learning #languages #poverty #access #equity #gender
 • NEW LANGUAGE "Speak a new language so that the world will be a new world." - Rumi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #newworld #languages #nurses #doctors #healthcare #professionals #patients #talktoeveryone #nolanguagebarriers #taredown #languagebarriers #healthcare #forhealthcarepersonnel #caretaker #caregiver #doctors #nurses #scrublife #nightshift ⁣
 • THEMES IN LANGUAGE BARRIERS ❥ the "battle" of managing language barriers
❥ preference for bilingual providers
❥ negative bias toward interpreted encounters
❥ "getting by" with limited language skills
❥ fear of being a burden
❥ stigma and discrimination experienced by limited English proficiency families

Source: Steinberg et al, 2016
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #healthcare #languages #english #proficiency #learning #accessing #health
 • TRANSLATIONS⁣
.
Currently approximately 17.000 translations are made with the Care to Translate app every week. That means that communication between healthcare professionals and patients is improved every week and every day - and that is why we do what we do!⁣
.
Big thank you to all of you who use our app and support us and our vision of good communication between healthcare personnel and patients worldwide!
.
.
#caretotranslate #caretotranslateapp #caretohelp #medtech #tanslations #translationsperweek #nurselife #nurse #läkare #sjuksköterska #statistics #instagram #instagood
 • USER FEEDBACK 👩‍⚕️💚
.
This is what @elainedockenfelt is saying about Care to Translate: .
"In healthcare you often meet patients who do not have Swedish as their mother tongue and especially at the emergency room where I work. With this app you can easily communicate with patients and provide important information such as various examinations and treatments. The app offers 22 different languages to choose from." .
Thank you so much for sharing our app and giving us such nice feedback Elaine! 💙
.
To download our app Care to Translate for free, just click the link in our bio.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #repost #nurses #sjuksköterska #doktor #doctors #hospital #sjukhuset #hospitalstay #caregiver #caretaker #doctorapp #hospitalapp #hospitaltool #nurseapp #sthlmtech #nurselife #scrubs #barnsjukhus #childrenshospital
 • #eTRANSLATIONS
We're starting a new segment to explore the accuracy of medical translations that one can find at the touch of a button via standard machine translation tools. .
Did you know Care to Translate offers accurate translations, verified by healthcare professionals and linguists? 📥Download our app using the link in bio!
.
CORRECT TRANSLATION:
🇬🇧 Don't push!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #etranslations #languagematters #push #childbirth #languagebarriers #midwives #nurses
 • BE MINDFUL "Patients who speak limited or no English may be unwilling to admit that they do not understand the nature of their healthcare visit or its intended outcome. This is a detriment to both the provider and patient as the provider may proceed with a treatment plan with the belief that the patient is cooperating."
Source: medpagetopday.com
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #bemindful #patients #english #foreignlanguage #providers #hospital #nurses #doctors
 • HOMELAND "Language is the only homeland." Quote: Czesław Miłosz, Nobel Prize Winner in Literature 1980.

#caretotranslate #languagematters #homeland #caregiverapp #nurselife #nurse #hospital #communicatehealth #nurseonduty #nursesofinstagram #sjuksköterska #nightshiftnurse #läkare #trygghet
 • INTERNATIONAL DAY OF EDUCATION "Education is a human right, a public good and a public responsibility.

Without inclusive and equitable quality education and lifelong opportunities for all, countries will not succeed in achieving gender equality and breaking the cycle of poverty that is leaving millions of children, youth and adults behind."
Source: United Nations
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #educationday #learning #languages #poverty #access #equity #gender
 • NEW LANGUAGE "Speak a new language so that the world will be a new world." - Rumi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #newworld #languages #nurses #doctors #healthcare #professionals #patients #talktoeveryone #nolanguagebarriers #taredown #languagebarriers #healthcare #forhealthcarepersonnel #caretaker #caregiver #doctors #nurses #scrublife #nightshift ⁣
 • THEMES IN LANGUAGE BARRIERS ❥ the "battle" of managing language barriers
❥ preference for bilingual providers
❥ negative bias toward interpreted encounters
❥ "getting by" with limited language skills
❥ fear of being a burden
❥ stigma and discrimination experienced by limited English proficiency families

Source: Steinberg et al, 2016
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #healthcare #languages #english #proficiency #learning #accessing #health
 • TRANSLATIONS⁣
.
Currently approximately 17.000 translations are made with the Care to Translate app every week. That means that communication between healthcare professionals and patients is improved every week and every day - and that is why we do what we do!⁣
.
Big thank you to all of you who use our app and support us and our vision of good communication between healthcare personnel and patients worldwide!
.
.
#caretotranslate #caretotranslateapp #caretohelp #medtech #tanslations #translationsperweek #nurselife #nurse #läkare #sjuksköterska #statistics #instagram #instagood
 • USER FEEDBACK 👩‍⚕️💚
.
This is what @elainedockenfelt is saying about Care to Translate: .
"In healthcare you often meet patients who do not have Swedish as their mother tongue and especially at the emergency room where I work. With this app you can easily communicate with patients and provide important information such as various examinations and treatments. The app offers 22 different languages to choose from." .
Thank you so much for sharing our app and giving us such nice feedback Elaine! 💙
.
To download our app Care to Translate for free, just click the link in our bio.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #languagematters #repost #nurses #sjuksköterska #doktor #doctors #hospital #sjukhuset #hospitalstay #caregiver #caretaker #doctorapp #hospitalapp #hospitaltool #nurseapp #sthlmtech #nurselife #scrubs #barnsjukhus #childrenshospital
 • #eTRANSLATIONS
We're starting a new segment to explore the accuracy of medical translations that one can find at the touch of a button via standard machine translation tools. .
Did you know Care to Translate offers accurate translations, verified by healthcare professionals and linguists? 📥Download our app using the link in bio!
.
CORRECT TRANSLATION:
🇬🇧 Don't push!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#caretotranslate #etranslations #languagematters #push #childbirth #languagebarriers #midwives #nurses

Kontakta oss

info@caretotranslate.com  |  +46733225545

Stäng meny